Sjømatrådet arrangerer, med bistand fra den norske ambassaden i Nigeria og Nærings- og fiskeridepartementet, et stakeholdermøte for å se på importsituasjonen for tørrfisk til Nigeria.

En del av deltakerne vil være til stede i Lagos og noen vil delta via videolink. Det er ventet at både representanter fra nigerianske myndigheter og importører vil delta på møtet, i tillegg til arrangørene.