Av hensyn til den pågående koronasituasjonen i Norge, er det bestemt at Skalldyrkonferansen 2020 blir erstattet med digital gjennomføring. 

Det legges nå om til et digitalt webinar som ledes fra Sjømatrådets hovedkvarter i Tromsø. Webinaret vil ta for seg rekke aktuelle saker for den norske skalldyrnæringen, deriblant presentasjoner fra fiskeriutsendingene og markedsinnsikt fra våre analytikere. Det blir også lagt til rette for Q&A. Håper du tar deg tid til å være med.