Skalldyrkonferansen utsettes, og går ikke 12. mai. Vi ser nå på alternative datoer.

Konferansen finner sted på Månefisken i Oslo. Den vil også sendes digitalt her på denne siden.

Tidspunkter:

 • Lunsj 11.30-12.30
 • Konferanse 12.30-17.00
 • Skalldyrbuffet 17.00-19.30

Temaene vil dreie seg om utfordringer og suksesser i retail og restaurantnæringen:

 • Levende snøkrabbe
 • Markedsarbeid i Norge og Norden
 • Case fra samarbeid mellom leverandører og restauranter/butikker
 • Netthandel
 • Det amerikanske markedet for krabbe
 • Ny, revolusjonerende teknologi for fangst av skjell
 • Status på markedsadgang
 • Globale varestrømmer i lys av pandemi og krig
 • Utnyttelse av restråstoff

Programmet er under utarbeidelse.