Invitasjon til å delta på Iran Food og Hospitality messe i Teheran, Iran, 22.-26. mai

Norges sjømatråd følger opp satsingen mot det iranske markedet og inviterer norske eksportører til å delta sammen med oss på en fellesstand for Norsk sjømat på Irans største matmesse. I 2016 deltok 711 utstillere fra 35 land og 40.000 besøkende.

Jobbingen mot det iranske markedet er en del av den strategiske satsingen på å utvikle nye markeder for norsk sjømat. Sjømatrådet vil foreta fellesinvesteringer og redusere risikoen for enkeltaktører og norsk sjømat i sin helhet og være en døråpner for næringen. Satsingen på Iran startet i fjor med en markedskartlegging, samt en stor norsk-iransk sjømatkonferanse med Fiskeriminister Per Sandberg i spissen for en stor norsk delegasjon.

Basert på positive tilbakemeldinger fra næringen legger vi i år opp til deltakelse på den ovennevnte messen, som finner sted i Teheran, 23. – 26. mai. I tillegg tar vi sikte på å arrangere et seminar/rundebordskonferanse med norske og iranske sjømataktører og en påfølgende middag/mottakelse, forut for messen, den 22. mai.

Grunnet begrenset hotellkapasitet i Teheran er vi nødt til å sette en tidlig tidsfrist for påmelding.

Påmeldingsfrist er 1. mars. For eventuelle påmeldinger etter den tid kan ikke Sjømatrådet ta ansvar for eller være behjelpelig med å skaffe hotellrom.

Påmelding ved e-post til Ingelill Jacobsen.