Vi har gleden av å invitere deg til Sjømatrådet sin årstallskonferanse - Sjømatnasjonen Norge, som finner sted i Oslo, 7. januar 2019, fra kl. 11.00 til 14.00.

Vil sjømatnasjonen Norge nå 100 milliarder kroner i eksportverdi i 2018?

Det vi allerede vet er at det ligger an til nok et rekordår for norsk sjømatnæring, som er vår nest største eksportnæring og bidrar til vekst, verdiskaping og velferd – over hele landet.

Samtidig som norsk sjømatnæring opplever verdivekst er det også skjær i sjøen.

«Markedsadgang betyr alt, og det ville vært forferdelig om vi nordmenn måtte spise all fisken vår alene», sa finansministeren Siv Jensen under Industrikonferansen 2018.

De sentrale temaene 7. januar er markedsadgang og hvordan sjømatnæringen kan skape enda større verdier for sjømatnasjonen Norge.

Blant annet vil følgende temaer bli diskutert:

  • Oppsummering av sjømateksporten 2018, og sjøkartet for Norge fremover.
  • Har vi lykkes med markedsarbeidet for norsk sjømatnæring, og hva er de nye utfordringene vi må løse i felleskap.
  • Hva er morgendagens forbrukerløsninger innenfor sjømat.
  • Hva innebærer det å drive markedsføring på havets premisser.
  • Hvordan går vi fra å være en råvareprodusent til en sjømatnasjon med sterke merkevarer.

Vi ønsker deg velkommen til Sjømatnasjonen Norge 2019