Sjømatrådet inviterer til årstallspresentasjon 2018, som vi har valgt å kalle Sjømatnasjonen Norge. Presentasjonen finner sted i Oslo 8. januar 2018, fra kl. 8.30 på Radisson Blu Plaza Hotel. 

Arrangementet er fullbooket. Ta kontakt med Ingvild Olsen, io@seafood.no, dersom du ønsker å bli satt på venteliste.

Følg presentasjonen direkte her.

2017 blir nok et rekordår for sjømatnasjonen Norge. Norsk sjømatnæring er i dag vår nest største eksportnæring. Den bidrar til vekst, verdiskaping og velferd – over hele landet.

Sjømatnæringen er en viktig del av den norske havøkonomien, der nye arter, produkter og teknologiutvikling bidrar til å gjøre næringen mer fremtidsrettet og grønnere.

Mange trekker frem rapporten «Verdiskapning basert på produktive hav 2050», som gir et fremtidsperspektiv på en marin næring som vil fortsette å vokse inn i fremtiden. Sjømatrådet har engasjert SINTEF til å gjøre opp status for hvordan vi ligger an til å nå målene om 500 milliarder kroner i verdiskapning i 2050.

Vi tar også debatten om hvordan Norge kan gå fra å være en oljenasjon til en sjømatnasjon. 

Deltakere i debatten 8. januar

Panelet består av administrende direktør i Norges sjømatråd Renate Larsen, Fiskeriminister Per Sandberg, marinbiolog og tidligere generalsekretær i WWF Nina Jensen, kommentator i Dagens Næringsliv Bård Bjerkholt og professor i strategi og industriell konkurranseevne Torger Reve.

Program:

Registrering og frokost fra kl 08:00
Presentasjonene starter kl 8:30

Innledning av fiskeriminister Per Sandberg
Regjeringens politikk og ambisjoner for sjømatnæringen

Innledning av administrerende direktør Renate Larsen, Sjømatrådet
Utviklingstrekkene for sjømateksporten og utviklingen i Norge

Status «Verdiskapning produktive hav 2050» av forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean
Hvor er vi sett opp mot målene i rapporten for «Verdiskapning produktive hav 2050» og målene for 2030?

Paneldebatt om Sjømatnasjonen Norge
Hvordan går vi fra å være en oljenasjon til en sjømatnasjon?

Programmet avsluttes kl 10:00