Septemberseminaret er en årlig møteplass med fokus på internasjonal handel og markedsadgang.

Septemberseminaret 2018

Markedene er klare og villige – kan sjømatindustrien og staten legge til rette og levere?

Program for Septemberseminaret 2018

10:00

Registrering – mingling med kaffe/te

​10:30

Nye markedsmuligheter, nye utfordringer.
Hva vil dette medføre for fremtidige handelsforbindelser i det globale markedet?
Erlend Bullvåg, dekan, Handelshøgskolen ved Nord universitet

​10:40

Norges utfordringer med den nye handelspolitiske situasjonen.
Hvordan kan dette påvirke handel med våre nærmeste handelspartnere; EU, USA og Kina?
Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær for næringsministeren

​11:00

What is the role of fish trade in global markets today?
Secretary for the FAO Sub-Committee on Fish trade, Marcio Castro de Souza

​11:20

Sjømathandel og markedsadgang sett fra norsk styringsperspektiv: utviklingsmønstre, utfordringer og fremtidsperspektiv.

​11:40

​Mingling med kaffe/te

​12:00

Norsk tilrettelegging for sjømateksport. Opplevde barrierer og mulige forbedringsområder.
Frode Nilssen, professor, Handelshøgskolen ved Nord universitet

​12:20

Hvordan tilrettelegge for eksport – Tollvesenet.
Åse Berge, regiondirektør, Tollregion Midt-Norge, Tolletaten

​12.40 Muligheter og utfordringer for sjømatindustrien
Silje Gjerp Solstad, analytiker, markedsadgang, Norges Sjømatråd
​13:00  

Lunsj

13:45

Industriperspektivet:
Hvilke tiltak er nødvendig for å utvikle en proaktiv handelspolitikk og gjenvinne den positive bevegelsen for å redusere handelsbarrierer?
Sofadialog og meningsutvekslinger

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge
Generalsekretær Otto Gregussen, Norges fiskarlag
Seniorrådgiver Roar Bjånesøy, Norges Sildesalgslag

​14:30 ​Avslutning

 

Påmelding til seminaret gjøres til Valeria Nyu på e-post: valeria.nyu@nord.no, telefon 755 17578.

Påmeldingsfrist er 18. september.

Seminaret organiseres av Handelshøyskolen, Nord universitet. I samarbeid med Norges sjømatråd.