Seminar: Markedsadgang for sjømat - stadig endring i handelsbetingelser utfordrer eksporten. Arrangert av Mattilsynet og Norges sjømatråd under Aqua Nor. 

Mattilsynet og Sjømatrådet jobber kontinuerlig for å sikre uhindret eksport av norsk sjømat til relevante importmarkeder. Tett samarbeid med næringen er en forutsetning for at man skal lykkes. Målet med seminaret er å informere om vårt arbeid, gi status for sentrale markeder og invitere til dialog om veien videre. Det tilbys enkel bevertning.

Kontaktpersoner: 

Øystein Valanes, e-post: ov@seafood.no

Helen Christiansen, e-post: helen.christiansen@mattilsynet.no 

Sted : Møterom M5