Invitasjon til Sjømatrådets årlige seminar i Kuala Lumpur 11. oktober 2019. 

Text in English below.

I forbindelse med den årlige gallamiddagen som arrangeres av den norske ambassaden i Malaysia, inviterer Sjømatrådet til sjømatseminar fredag 11. oktober.

Det årlige sjømatseminaret er et godt besøkt arrangement av viktige sjømataktører i Malaysia, både fra offentlig og privat sektor. 

Malaysia har utviklet seg til å bli et viktig marked for norsk laks og spesielt ørret. Eksporten av fersk laks fra Norge har de siste årene ligget relativt stabil rundt 1500 tonn, med unntak av 2016 der eksporten falt til 1050 tonn. Fersk ørret har imidlertid vokst betydelig over de siste årene, fra nær 0 i 2010 til 1670 tonn i 2018. Det er en vesentlig substitusjon mellom laks og ørret i dette markedet, og den malaysiske forbrukeren ser ut til å ha utviklet en sterk preferanse for ørret.

På årets seminar vil Sjømatanalytiker Paul Aandahl gi en analyse av utviklingen i globale lakse- og ørretmarkedet. Sjømatrådets nye utsending for Sørøst Asia, Asbjørn Warvik Rørtveit, vi gi et innblikk i utviklingen av forbrukertrender og hvordan vi jobber for å øke verdien av norsk sjømat i Malaysia og region ellers. I tillegg vil vi få presentasjoner blant annet Ipsos og fra aktører i verdikjeden.

Sjømatseminaret vil finne sted på dagen 11 oktober, mens på kvelden inviterer den norske ambassaden i Malaysia til gallamiddag på Mandarin Oriental Hotel. Som alltid står det fersk sjømat på menyen, og det vil serveres en sjømatbuffét som er resultat av et flott samarbeid mellom norske og malaysiske kokker, ledet an av Frank Arne Næsheim og hans team. Tradisjoner og teknikker fra begge land vil kombineres til å utgjøre et herskapelig måltid som hvert år samler det norske handelsmiljøet i og rundt Kuala Lumpur, malaysiske sjømatimportører samt representanter fra retail og HoReCa. Dette er et flott arrangement for nettverksbygging for aktører fra begge land.

Program:

Tid: 9:30 – 13:00

9:30-10:00 Registrering og kaffe

10:00 - 12:00 Seminar 

12:00 – 13:00 Lunsj

Sted: Parkview 1, Level 2, Mandarin Oriental Hotel

Samme kveld arrangerer Den norske Ambassaden i Malaysia deres årlige Norske sjømatmiddag. Dersom et er ønskelig å delta på dette arrangementet kan Sjømatrådet bidra til å skaffe billetter til dette.

Vi håper du ønsker å benytte anledningen til å knytte nærmere relasjoner til dine kunder i Malaysia. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

 

Invitation to the Annual Norwegian Seafood Seminar by Norwegian Seafood Council in Kuala Lumpur on October 11, 2019

We are pleased to invite you to our annual seafood seminar in Kuala Lumpur, Malaysia on Friday, October 11, 2019. At this event, we hope to create an arena where local importers, hotels and restaurants can meet Norwegian seafood exporters. We will be sharing market insights on developments in salmon and Fjord Trout production, Norwegian exports to the region, and global consumer trends.

Malaysia has developed into an important market for Norwegian salmon and especially Fjord Trout. In recent years, exports of fresh salmon from Norway have remained relatively stable at around 1500 tons, with the exception of 2016 where exports fell to 1050 tons. However, fresh Fjord Trout has grown significantly over the past few years, from close to 0 in 2010 to 1670 tons in 2018. There is a significant substitution between salmon and Fjord Trout in this market, and the Malaysian consumer appears to have developed a strong preference for Fjord Trout.

At this year's seminar, Seafood Analyst, Paul Aandahl will give an analysis of the developments in the global salmon and Fjord Trout market. The Seafood Council's new envoy for Southeast Asia, Asbjørn Warvik Rørtveit, will give us insights into the development of consumer trends and how we work to increase the value of Norwegian seafood in Malaysia and the region. In addition, we will receive presentations from global market research specialist, Ipsos and industry players in the value chain.

We hope you would take this opportunity to establish closer relationships with your customers in Malaysia. Feel free to contact us if you have any questions or sign up via the link below.

On the same night, the Norwegian Embassy in Malaysia will host their annual Norwegian seafood dinner. If you are interested to attend this event, kindly contact us for ticket purchase.