Referansegruppemøte for tørrfisk - hold av datoen

Tørrfiskeksporten til Afrika er stadig i endring, og det er store muligheter i regionen. Som tidligere i år har vi derfor gleden av å invitere norske bransjeaktører til referansegruppemøte for tørrfisk den 20. januar, 2020. 

Mer informasjon og invitasjoner kommer.