Sjømatrådet inviterer til referansegruppemøte for tørrfisknæringen

Etter gode tilbakemeldinger fra møtene i 2018 og i 2019 har vi gleden av igjen å invitere til møte for tørrfisknæringen 20. januar 2020. Vi vil som tidligere fokusere på Italia og Afrika, men vil også snakke litt om markedet i Norge.
 
Møtested vil også i år være Thon Hotel i Svolvær.

Hovedhensikten med møtet er å få diskutert planlagt strategi og aktiviteter på tørrfisk i 2020 med dere utfra vedtatt budsjett, samt evaluere årets aktiviteter. Som kjent har Olaf Pedersen startet opp i Italia i forbindelse med lanseringen av PGI-merket og vil redegjøre for planene framover. 
 
Plan for dagen:
1200 Enkel lunsj på Thon Hotel
1300 Velkommen
1310 Strategiske føringer
1320 Plan for ItaliaEvaluering 2019
Mål, strategi 2020-2021 og aktiviteter i 2020
PGI-lansering i Italia
1410 PGI-lansering i Italia
1430 Plan for Afrika (Nigeria++) Evaluering 2019
Mål, strategi 2020-2021 og aktiviteter i 2020
1510 Øvrige markeder
1530 Eventuelt
1700 Middag for de det passer for