Velkommen til den største samlingen for norsk pelagisk sektor. Konferansen er en viktig arena for dialog om alt som angår pelagisk næring i Norge.

Konferansen arrangeres av FHF og Norges sjømatråd, i samarbeid med Sjømat Norge, Norges Sildesalgslag, Fiskebåt og Sparebank1.

Påmelding og mer informasjon vil komme forløpende.