Pelagisk arena utsettes. 

Sjømatrådet og FHF har sammen med Sjømat Norge, Fiskebåt og Sildesalgslaget besluttet å utsette Pelagisk Arena som var planlagt avhold i Bergen 2. september.

Planen er å gjennomføre Pelagisk Arena så snart det lar seg gjøre uten noen begrensinger, og at Pelagisk Arena skal være en av de første fysiske møteplassene for pelagisk næring når dette er mulig.

Konferansen arrangeres av FHF og Norges sjømatråd, i samarbeid med Sjømat Norge, Norges Sildesalgslag, Fiskebåt og Sparebank1.

Påmelding og mer informasjon vil komme forløpende.