Pelagisk Arena 2020 i Bergen flyttes til 2021

I lys av Covid-19 situasjonen er det besluttet å utsette Pelagisk Arena som var planlagt avholdt i Bergen 3. september i år, til 2. september 2021.