Velkommen til Ombordfryst 2018 i Ålesund. 

Norges sjømatråd, Nordea Bank og Fiskebåt inviterer til seminar på Scandic Parken Hotell i Ålesund onsdag 10. januar 2018 fra kl. 10:00 – 15:30. Registering og kaffe fra kl. 09:30. Aperitiff, middag og underholdning fra kl. 19:00.

Tema for årets konferanse er «Tint fisk vinner nye marked».

Program:

 • Velkommen
  Kristin Pettersen, Direktør, markedsføring og PR, Norges sjømatråd
 • Framtidens norske havfiskeflåte
  Veronica Pedersen Åsheim, statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet
 • Gull og Granit; nyivestering i ombordproduksjon
  Ola Inge Grønnevet, Granit
 • Lønnsom foredling av hvitfisk i Norge - drøm eller realitet?
  Kristin Alnes, fagsjef samfunnskontakt og industri, Sjømat Norge AS
 • Til hvilke marked svømmer torsken - nå og i fremtiden?
  Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker, Norges sjømatråd
 • Fortsetter torskefesten for havfiskeflåten?
  Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea Bank
 • Fish and Chips: A Classic 21st Century British “Good Time” Meal!
  Prof. David Hughes, Emeritus Professor of Food Marketing, Imperial College London 
 • Kina som konsummarked og foredlingsmarked for norsk hvitfisk
  Sigmund Bjørgo, fiskeriutsending i Kina, Norges sjømatråd
 • How to work in the chinese market
  Joe Qiao, Winning Foods, Kina
 • Fresh vs. Refresh; can the consumer tell the difference?
  Ann Colonna, the Food Innovation Center for Oregon State University, USA
 • Fem år med Qualifish - hva har vi lært?
  Tom Ståle Nordtvedt, prosjektleder, Qualifish
 • Utfordringer og muligheter i dagligvarebransjen - Espen Lie, leder Meny-Lauget
 • Avslutning/Oppsummering - Louise Haahjem, Nordea Bank