Sjømatmessen i Boston er utsatt. Som følge av dette blir også Sjømatrådets arrangmenter ifm. med SENA utsatt. 

Dette gjelder sjømatseminaret (14. mars), deltakelse på SENA (15-17. mars) og sjømatmottakelsen (16. mars).

 

Sett også av mandag 16. mars, fra kl 18:00 - 20:00, til Norwegian Seafood Reception på Bostonian Boston Hotel og få en smak av sjømattrendene i USA. Her må du gjerne invitere med deg kunder og kontakter.

For mer informasjon, ta kontakt med vår utsending i USA, Egil Ove Sundheim, es@seafood.no