Det er stor interesse for hva som vil skje i Kina fremover og Sjømatrådet vil derfor invitere sjømateksportører til Norway – China Seafood Summit i forbindelse med China Fishery and Seafood Expo i Qingdao.

Program

10:30-12:00 Formiddagsseminar for de norske deltagerne

  • Oversikt over det kinesiske markedet
  • Oppdatering av markedsadgang
  • Hvilke selskap utgjør e-commerce i Kina?
  • Presentasjon av sjømatstudie for nye arter (se ytterligere info)

12:00-13:00 Lunsj (norske deltakere)

13:30-17:00 Mini messe
Det er stor pågang fra kinesiske distributører og prosesserings-selskaper som ønsker å treffe norske eksportører. Det arrangeres derfor en minimesse som vil være en møteplass mellom norske eksportører og kinesiske selskaper. Sjømatrådet vil tilrettelegge for oppsett av stand. Sjømatrådet vil ta nærmere kontakt med de som melder seg på minimesse for koordinering av materiell. Deltakelse på minimesse med egen stand er forbeholdt norske sjømateksportører. 

18:00-19:00 Middagsseminar

19:00-21:00 Sjømatmiddag

Med forbehold om justering av tidspunkt i programmet

Presentasjon av sjømatstudie for nye arter: Sjømatrådet gjennomfører i høst en markedsanalyse for nye arter i det kinesiske markedet. Analysen tar for seg 14 sjømatarter. Sild, makrell, lodde, kongekrabbe, snøkrabbe, taskekrabbe, blåskjell, kamskjell, kaldtvannsreker, tørrfisk, uer, blåkveite, sei og bi-produkter. Denne breddeanalysen målsetter å avdekke dagens volum for de ulike artene, prispunkter, verdikjedeposisjoner for de norske produktene og en oversikt over de mest sentrale kinesiske aktørene i verdikjeden nedstrøms for disse produktene.

Praktisk informasjon

Pris for deltakelse: 
For norske sjømateksportører er deltakelse gratis (gjelder deltakelse på alle aktiviteter). 

Visum: 
Alle reisende til Kina trenger visum. Dersom du har behov for invitasjonsbrev til visumsøknad ber vi deg sende følgende informasjon til io@seafood.no

  • Fullt navn (som i passet)
  • Fødselsdato
  • Passnummer

Når informasjonen er sendt, vil Sjømatrådet sende tilbake invitasjonsbrev som legges ved visumsøknad. Vi anbefaler å søke visum god tid i forveien. Vi anbefaler visumservice.no.

Hotel:
For booking av hotellrom kan man benytte booking-koden til messearrangøren. Mer informasjon finnes på deres nettsider.

Adresse:
Norway- China Seafood Summit Qingdao 2017 arrangeres på Shangri-La Qingdao: 9 Xiang Gang Zhong Lu, Qingdao.

Registreringsfristen har utløpt. Vi har fått svært mange påmeldinger både fra norske og kinesiske aktører, og summiten er nå fullbooket. Dersom du har spørsmål ut over dette kan du kontakte Sigmund Bjørgo (sb@seafood.no).