Sjømatrådet inviterer herved norske selskaper til å delta med stand under «Norwegian Seafood Pavilion» på SIAL-messen i Shanghai. Formålet er å promotere norsk sjømat mot kinesiske kjøpere - både importører, distributører, food service og dagligvare.

Kriterier for å delta:

  • Selskapet må ha norsk sjømat tilgjengelig i Kina.
  • Selskapene må selv bekoste standleie, og vil bli belastet den faktiske kostnaden av deres plass.
  • Sjømatrådet vil dekke konstruksjon og dekorasjon av standene.

Det antas at kostnaden for stand vil beløpe seg til NOK 25.000 per selskap (for stand-størrelse 3x3 meter)

Påmelding og eventuelle spørsmål rettes til:

  • Sigmund Bjørgo, sb@seafood.no, mobil: (+86) 18601327270
  • Eason Li, el@seafood.no, mobil: (+86) 18016009609

Frist for påmelding er satt til fredag 02.februar

Vi ber om at dere gir oss en tilbakemelding på hvor stort areal dere ønsker å leie.

Reise og hotell bestilles av hvert enkelt selskap. 

For ytterligere informasjon, trykk her