Næringslivsdelegasjon til New Delhi, sammen med Statsminister Erna Solberg, 7.-8. januar. 

Det foreløpige programmet ser slik ut:

  • Søndag 6. jan. Næringslivsdelegasjonen ankommer New Delhi.
  • Mandag 7. jan. Norwegian-Indian Business Seminar: “Norwegian-Indian solutions for sustainable growth”, der Statsminister Erna Solberg åpner Plenumsdelen av seminaret kl. 9:30.
  • Kl. 11 går man over i parallellsesjoner, der sjømat, fiskeri og havbruk vil være en sesjon.
  • Kl. 14:30 blir det en rundebords-/B2B sesjon.
  • Kl. 16: seminar slutt
  • Mer informasjon om mottakelse 7. januar og program 8. januar kommer. 
  • Onsdag 9. jan IN er åpen for å arrangere evt. studieturer for norske deltakere.

Sjømatrådet tar forbehold om endringer i programmet.