Sjømatrådet inviterer til møte med tørrfisknæringen

Etter gode tilbakemeldinger fra tidligere år har vi igjen gleden av å invitere til møte med tørrfisknæringen 24. januar 2022.

Vi vil, som tidligere, fokusere på Italia og Afrika, men vil også snakke om markedsarbied i andre relevante markeder.
 
Møtested vil også i 2022 være Thon Hotel i Svolvær.

Hovedhensikten med møtet er å diskutere planlagt strategi og aktiviteter på tørrfisk i 2022 med dere utfra vedtatt budsjett, samt evaluere årets aktiviteter.
 
Vi håper dere kan sette av tiden.

Mer informasjon og påmelding kommer i desember.