Tradisjonen tro arrangerer Sjømatrådet og Nordea markedsseminar på Scandic Nidelven under Aquanor.  Ingen påmelding, men vær gjerne ute i god tid. Velkommen skal du være!

Årets konferanse er todelt. Første del omhandler tilførsel og potensiale for vekst. Andre del går på marked og fremtidige markedsmuligheter.

 Velkommen

  • Louise Haahjem, Leder Sjømat, Nordea

 Norges posisjon i framtidens oppdrett av atlantisk laks 

  • Harald Tom Nesvik, Fiskeriminister, Nærings- og fiskeridepartementet (Frp)

 Null lus, grønne lys, landanlegg og utviklingskonsesjoner; prisbildet ved ulike scenarioer

  • Eivind Brækkan, analytiker, Capia
  • Kolbjørn Giskeødegård, director Seafood, Nordea Markets

 Bærekraft som driver for fremtidens oppdrettsnæring

  • Anne-Kristine Øen, administrerende direktør, Salmon Group

 Det europeiske laksemarkedet, like viktig i fremtiden?

  • Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker, Norges sjømatråd

 The US salmon market seen from Chile

  • Ricardo Garcia Holtz, Chief Executive Officer and director, Compania Camanchaca SA

The future of seafood and the Chinese consumer

  • Terry Von Bibra, General Manager Europe, Alibaba Group