Vi viderefører tradisjonen fra mange år tilbake og gjennomfører makrellseminar i Tokyo den 5. juni og håper at den norske verdikjeden ønsker å bli med på seminaret. 

Seminaret, som holdes 5. juni, åpner for utvidet dialog mellom den norske og japanske verdikjeden for makrell hvor formålet er å styrke de eksisterende relasjonene og skape nye muligheter for norsk makrell i Japan.

Årets tema vil være teknologisk utvikling, innovasjon og forbrukertrender relatert til makrell i Japan og Norge. På årets seminar, vil vi ha foredragsholdere fra en av de store retailerne i Japan og fra japansk verdikjede, samt trendanalyse for konsum i Japan. 

Det legges opp til et internt program for tilreisende eksportører den 6. juni og vi setter dermed av to dager. 

Torsdag 6. juni arrangeres i tillegg et formiddagsprogram om muligheter for norsk pelagisk fisk i Kina. Målsettingen er økt innsikt, regional erfaringsutveksling og beste praksis på tvers av markedene. 

I forkant av makrellseminaret i Tokyo, arrangeres Thaifex i Bangkok, samt makrellseminar i Seoul. Det er dermed gode muligheter for å delta på flere viktige møteplasser i Asia på en tur. 

Det legges opp til at man kan få med seg hele eller deler av programpostene og det tilrettelegges også for utvidet markedsgjennomgang med fiskeriutsending i løpet av dagene.

 

Foreløpig program

5.juni

Seminar: 15:00-18:00 Ambassaden i Tokyo

Mottakelse: 18:15-20:30 Ambassadørens residens

 

6.juni

Kina workshop: 10:00-12:00 Ambassaden i Tokyo

Felles lunsj: 12:15-13:15 Hiroo

Omvisning hos ulike retailere: 13:30-16:00

 

For spørsmål om seminaret, ta kontakt med Gunvar L. Wie