Sjømatrådet og Nordea arrangerer også i 2017 det tradisjonelle "Lakseseminaret" under Aqua Nor. Stedet er Scandic Nidelven.