Det årlige tørrfisk-, klippfisk- og saltfiskseminaret i Italia ble gjennomført tirsdag 20. september i Genova. 

Årets seminar hadde hovedfokus på markedsinnsikt og kunnskap om det Italienske sjømatmarkedet og vi presenterte to ferske studier under arrangementet.

Her er foredragene i opptak: krever innlogging  

Årets seminar har hovedfokus på markedsinnsikt og kunnskap om det Italienske sjømatmarkedet og vi gleder oss til å presentere to helt ferske studier under arrangementet.

Blandt foredragsholderne finner vi Nielsen som vil legge frem en oppdatering av tørrfiskstudien fra 2019 samt Meros Consulting som presentere en ny rapport som omhandler markedet for torsk, i ulike formater og produksjonsformer. I tillegg til dette vil vi se på markedsføringstiltakene i Italia og drøfte utviklingen for ute og hjemmekonsum.

Vi legger opp til et "roadshow" med tilstedeværelse på flere ulike arenaer, hvor formålet er å fremme norske konvensjonelle produkter for både den italienske verdikjeden og forbrukere.

Seminaret i uke 38 er lagt til mellom festivalene i Badalucco og i Sandrigo, slik at seminaret kan kombineres med både kundebesøk og deltagelse på enten begge eller en av festivalene.

Vi ønsker deres tilbakemelding på hvilke aktiviteter som kan være aktuelle og vi legger opp til dialog med dere rundt deltagelsen på arenaene i de kommende ukene. Vi kan varmt anbefale å koble seg på aktivitene slik at vi får til et godt samspill rundt opphavsmarkedsføringen og deres egen markedsføring. 

Vi gleder oss til høstens program og den gode dialogen med dere rundt programmet. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om aktivitetene. 

Gunvar L. Wie: glw@seafood.no