For første gang inviterer vi norsk og lokal næring til et dedikert verdikjedeseminar med fokus på kongekrabbe i Seoul.

Seminaret vil være en god mulighet til å:

  • Oppdatere seg på det koreanske markedet for kongekrabbe, et av våre viktigste marked for levende kongekrabbe som det siste året har møtt sterk konkurranse fra russisk
  • Styrke dialogen med eksisterende og nye partnere i markedet
  • Lære mer om trendene i Korea, mulighetene i nye salgskanaler og potensialet for andre skalldyrsarter
     

Programmet er under utarbeiding, men vi satser på å vise hele verdikjeden for norsk kongekrabbe, fra ressursforvaltning til fiskeri og nye salgskanaler i markedet.

Ta kontakt med Mia Sætre Bernhardsen (msb@seafood.no) om du er interessert i å delta eller har spørsmål.