Velkommen til dialogmøte med klippfisknæringen! 

Norges sjømatråd inviterer til dialogmøte med klippfisknæringen på Scandic Parken i Ålesund 28. november. Møtet er en oppfølger av statusmøtet som ble avholdt i mars, hvor hensikten er å diskutere strategi og aktiviteter for klippfisk kommende år, samt reflektere rundt oppnådde resultater så langt i markedene.

Møtet er en del av en møte-serie for konvensjonell sektor, med egne møteplasser for saltfisk og tørrfisk. Se seafood.no for informasjon og påmelding til andre møteplasser. 

Den 28.november i Ålesund vil vi fokusere på hovedmarkedene for klippfisk men også se på markedsarbeidet i nye og fremtidige markeder. Utsendingene vil være til stede både via teams og fysisk i møtet. Vi håper på å få inspill og skape dialog rundt satsninger i de ulike markedene, slik at vi kan legge til rette for et enda bedre markedssamarbeid.  

Vi ser frem til å treffe dere. Vel møtt til klippfiskmøte i Ålesund. 

Program


10:00 Åpning av møtet 

Overordnet strategi og artsstrategi.
Børge Grønbech, Direktør Globale Operasjoner

10:15 Volum og verdiutvikling med Eivind Hestvik Brækkan (teams

10:30-12:30 Markedsplaner

Markedsplan for Portugal med Trond Rismo (teams).
Strategi og aktiviteter for 2024.

Markedsplan for Karibia og Mexico med Ørjan Olsen.
Strategi og aktiviteter for 2024. 

Pause

Markedsplan for Brasil med Randi Bolstad (teams).
Strategi og aktiviteter for 2024.

Markedsplan for Sentral- og Vest-Afrika med Trond Kostveit.
Strategi og aktiviteter for 2024.

Markedsføring av klippfisk med Kari-Anne Johansen (teams).

12:45 Felles Lunsj

Påmelding


Meld deg på gjennom linken under.