Norges sjømatråd inviterer til kick off og workshop for toppkokker, influensere og journalister i det sørkoreanske markedet. Det blir aktiviteter i flere restauranter i Seoul i uke 44 og vi ber om at norske eksportører av kongekrabbe tar kontakt for å sikre deltakelse fra deres samarbeidspartnere.

Sør-Korea er Norges største eksportmarked for kongekrabbe, og de siste års ekstrainnsats for å differensiere norsk krabbe har gitt oss gode resultater. Millioner av sørkoreanere har blitt eksponert for kongekrabber med «Seafood from Norway». Ett av høydepunktene var i TV-programmet «Man versus Child» da kongekrabben ble TV-stjerne og vi venter på en ny mulighet for eksponering på TV tidlig neste år. Norsk kongekrabbe har nå flere innflytelsesrike ambassadører i Sør-Korea og i fjor fikk den norske kongekrabben synlighet både gjennom TV, media og på kokkearrangementer med toppkokker, influensere og journalister.

Startskuddet for høstens satsning på kongekrabbe i Sør-korea er 27. oktober hvor utvalgte interessenter inviteres til kick off og workshop. Nytt av året er at vi også legger opp til verdikjedeaktiviteter med koreansk verdikjede og vi ber om at norske eksportører tar kontakt med oss slik at vi sikrer deltagelse fra deres partnere.

Vi vil selvsagt sørge for å finne gode måter å vise aktivitetene til norsk næring.

Kontakt gjerne Sjømatrådets fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea Gunvar L. Wie for ytterligere informasjon om aktivitetene.