Sjømatrådet stiller med fellesstand på den største sjømatmessen i Japan, JISTE 2023. 

Deltagelse
Sjømatrådet stiller med en stand, inkludert fellesarealer.

Vi legger til rette for mindre områder på standen hvor deltakende og betalende eksportører kan presenteres med egne logoer og ståbord. 

I forbindelse med messen planlegger vi også besøk i supermarkeder og til sjømatmarkedet Toyosu. 

Påmelding
Vi ber om tilbakemelding senest 11. mai om dere ønsker å delta med stand på messen. Påmelding sendes til Johan Kvalheim på epost: jkv@seafood.no

 

Informasjon om messen finner du her.