Sjømatrådet deltar for 21 gang på Japans største og viktigste sjømatmesse, JISTE i Tokyo. 

Hele 35 000 besøkende forventes under årets utgave av JISTE. Vi i Sjømatrådet vil, sammen med dere, sørge for at norsk sjømat blir godt representert med et fellesareal på messen. Basert på tilbakemeldinger fra tidligere år, åpner vi også for private båser for enkelteksportører i år. 

Mer informasjon angående messen finner du her

Praktisk informasjon ved deltagelse

Stand

  • Fellesareal: Deltagelse fra norske eksportører er gratis og dere vil fritt kunne bruke fellesarealene. 
  • Privat bås: Nytt av året, er at vi åpner får private/lukkede båser mot et lite beløp for leie. Plassen er begrenset, så her gjelder «first come – first serve». Ta kontakt snarest (frist:10.juli) ved interesse for privat bås, så finner vi en god løsning. Fristen for reservering av privat bås er nå utløpt.

Tilleggsprogram

  • Fellesmiddag: Sjømatrådet inviterer til en uformell fellesmiddag 22.08.2019 for tilreisende eksportører. 
  • Markedsinnsikt og bedriftsinitiativ: Basert på deres behov presenterer vi gjerne siste markedsinnsikt, samt diskuterer mulighetene for bruk av bedriftsinitiativ i Japan. 
  • World Seafood Shanghai 2019 arrangeres i etterkant av JISTE, fra 28.-30. august. Det er dermed en god anledning for å få med seg to viktige møteplasser på en reise. 

Påmelding: Ta kontakt med meg via e-post (glw@seafood.no) eller telefon (+81 80 4812 8643), så lager vi et godt opplegg basert på deres behov. Ved ønske om privat/lukket bås, ber jeg om tilbakemelding innen 10. juli 2019