Sjømatrådet deltar igjen på den største sjømatmessen i Japan, JISTE 2022. Vi planlegger å organisere en fellesstand med mulighet for individuelle stands.

Deltagelse

Sjømatrådet stiller med en stand, inkludert fellesarealer.

Vi legger til rette for mindre områder på standen hvor deltakende og betalende eksportører kan presenteres med egne logoer og ståbord. 

I forbindelse med messen planlegger vi også besøk i supermarkeder og til sjømatmarkedet Toyosu. 

Påmelding

Vi ber om tilbakemelding senest 11. mai om dere ønsker å delta med stand på messen. Påmelding sendes til Johan Kvalheim på epost: jkv@seafood.no

Innreise til Japan

Under pandemien har Japan har innført visum på innreise til landet. Hold dere oppdatert på de til enhver gjeldende innreisereglene gjennom den japanske ambassadens nettside https://www.no.emb-japan.go.jp/itpr_nb/visum_informasjon.html

Informasjon om messen finner du her.