Ukraina er i ferd med å legge bak seg noen vanskelige år, med dertil nedgang i sjømatkonsumet og import av norsk sjømat. Nå ser man konturene av en normalisering tilbake til årene med milliardimport fra Norge, i sammenheng med den positive økonomiske utviklingen i landet. Ukraina gjør det på mange måter imponerende godt med tanke på utfordringen landet er stilt over for.

Når nå ukrainsk sjømatkonsum tar seg opp, vil det føre til økt behov for import av laks, ørret og sild.

Tirsdag 14. november holdes det et bilateralt handelskommisjonsmøte i Kiev. I den anledning inviterer Norsk-Ukrainsk Handelskammer (NUCC), i samarbeid med den største handelsorganisasjonen i Ukraina, til et nettverksmøte kl. 14.30, med påfølgende mottakelse på den norske ambassaden kl. 18.00

Nettverksmøtet har en tung sjømatprofil, med faglige bidrag både fra norsk og ukrainsk side.  

Program
14.30 Registrering med kaffe og te.
15.00 Åpning ved President i UCCI og Norges Ambassadør til Ukraina
15.10 Oppsummering fra dagens bilaterale handelskommisjonsmøte
15.20 Handel og reformer i ukrainsk landbruk, Ukrainas landbruk- og matdepartement
15.30 Status på bilateral handel – Kjartan Pedersen, NUCC
15.40 Ukrainas sjømateksport, siste utviklinger – Valerii Korol, UCCI
15:50 Norsk-ukrainsk sjømathandel, med fokus på markedsadgang – Christen A. Mordal, Norges Sjømatråd
16.00 Status på ukrainsk sjømatproduksjon – Ukrainas Statlige Fiskeribyrå
16.10 Ukrainsk sjømatimport og reprosessering - Dmytro Zagumenny, Foreningen for ukrainske importører av fisk og sjømat
16.20 Presentasjon av en Business Case fra NUCC Young Entrepreneurs Program: Reprosessering av norsk sjømat i Ukraina 
16:30 Presentasjon av Veikart for Ukrainsk Akvakulturutvikling – NUCC, EasyBusiness og EverLegal.
16:50 Paneldebatt om perspektivene for bilateral handel, med fokus på sjømat og landbruk.
17.15 Avslutning
18.00 Mottakelse på den norske ambassaden i Kiev

For påmelding: Send mail til NUCC via: post@nucc.no

For mer informasjon: Christen A. Mordal: christen@camordal.no, +47 959 79 466