Nordea, Sjømatrådet, Fiskebåt, SUROFI og FHF arrangerer også i 2017 det tradisjonelle "Fiskeriseminaret” under Matfestivalen i Ålesund.

 

Hovedfokuset blir på makroøkonomisk utvikling i EU, bestandssituasjonen for hvitfisk og status i de viktigste klippfiskmarkedene. 

Program kommer.