Sør-Korea har i løpet av de siste fem årene utviklet seg fra å være et perifert marked til å bli en viktig eksportdestinasjon for norsk sjømat

I 2016 eksporterte Norge omtrent 58 000 tonn makrell, laks og krabbe for en samlet verdi på 2,1 mrd NOK til Sør-Korea. Sjømatrådet deltar i år på Busan International Seafood Expo (BISFE) med egen stand hvor vi vil formidle funnene fra sjømatstudien, gjennomført i 2017. Busan er den viktigste fiskerihavnene i Korea og en viktig møteplass for næringen. BISFE holde flere seminarer og symposium knyttet til messen og Sjømatrådet deltar på flere av disse arenaene. 

Det er enda muligheter for norske aktører å delta på messen sammen med Sjømatrådet. Ta kontakt med Melissa Gotliebsen for mer informasjon.