Sør-Korea har i løpet av de siste fem årene utviklet seg fra å være et perifert marked til å bli en viktig eksportdestinasjon for norsk sjømat

I 2016 eksporterte Norge omtrent 58 000 tonn makrell, laks og krabbe for en samlet verdi på 2,1 mrd NOK til Sør-Korea. Sjømatrådet deltar i år på Busan International Seafood Expo (BISFE) med egen stand hvor vi vil formidle funnene fra sjømatstudien, gjennomført i 2017. Busan er den viktigste fiskerihavnene i Korea og en viktig møteplass for næringen. BISFE holde flere seminarer og symposium knyttet til messen og Sjømatrådet deltar på flere av disse arenaene.