Norges sjømatråd vil i 2020/2021 ha en satsing på norske skalldyr i det kinesiske markedet. Satsingen vil ha fokus på markedsadgang, økt markedsinnsikt og formidling av kunnskap om Norge som leverandør av premium skalldyr.

Etablering av arbeidsgruppe

For å koble næringen tettest mulig på satsingen etablerer Sjømatrådet nå en arbeidsgruppe tilknyttet markedsarbeidet.

«Vi ønsker å invitere representanter fra skalldyrnæring som er interessert i det kinesiske markedet til å delta i denne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen vil legge til rette for verdifull dialog med næringen om prioriteringer og behov for å utvikle markedet», sier fiskeriutsending i Kina, Victoria Braathen.

Deltakelse i gruppen vil innebære jevnlige møter (fortrinnsvis via Teams) om aktiviteter, innretning og fremdrift.

Første møte for gruppen planlegges onsdag 20. mai kl. 10.00 – 11.30.

I gjeldende situasjon vil markedsarbeidet i første omgang ha fokus på innsikt til norske skalldyr aktører, også vil det gjøres vurderinger av hensiktsmessige aktiviteter i markedet for høsten 2020 i nær dialog med næringen i Norge og lokale partnere.

De som ønsker å delta i arbeidsgruppen, eller har spørsmål knyttet til dette, kan ta kontakt med

Victoria Braathen, vb@seafood.no (+86 156 1801 8510) - fiskeriutsending til Kina
Josefine Voraa, jv@seafood.no (+47 472 81 716) - bransjeansvarlig for skalldyr 

Frist for å melde sin interesse er fredag 15. mai 2020.