Det tradisjonsrike pelagiskseminaret videreføres i 2021. Seminaret er en viktig møteplass for norsk makrellnæring og tilfører ny innsikt som bidrar til å styrke den norske posisjonen i det Koreanske markedet. 

Seminaret planlegges med fysisk deltagelse med mulighet for nedskalering til et digitalt format om situasjonen tilsier dette.