Det var praktisk talt umulig å overse ordene da vi kom inn hovedinngangen til verdens største sjømatmesse, European Seafood Exposition (ESE), som for øvrig endrer navn til Seafood Expo Global neste år. Den norske fellesstanden, og området hvor de fleste norske produsenter og eksportører av norsk sjømat hadde satt opp sine utstillinger, lå praktisk talt «midt i leia» på messeområdet.

«Seafood from Norway», sto det på bildene av kalde, klare farvann som rammet området inn. Enhver som kom på årets sjømatmesse ble umiddelbart minnet på at Norge er en av verdens største sjømatnasjoner.

Ved inngangen og i front av det norske området hadde Norges sjømatråd vår stand. Det høver godt med den rollen vi har i dette bildet. Vi har gleden av å introdusere norsk sjømat til nye kjøpere, fortelle om det norske opphavet, av og til svare på de vanskelige spørsmålene, vise videre vei til eksportører og produsenter og generere verdifulle nettverk. Da den norske fellesstanden feiret sine 20 første år på ESE, omtalte fiskeri- og kystministeren vår rolle slik:

«Den kunnskapen og det kontaktnettet som Sjømatrådet har, vet jeg verdsettes høyt blant næringens aktører.»

Jeg håper det er slik allerede, og jeg håper vi kan bidra enda sterkere til dette i årene som kommer. Vår rolle i en av verdens største sjømatnasjoner vil jeg oppsummere med ett ord: Partnerskap.

De som kjøper norsk sjømat fra eksportørene, får mer enn sjømat med høy kvalitet. De får et partnerskap med Norges sjømatråd med på kjøpet, og som partner bidrar vi spesielt med tre ting. Det første er fellesmarkedsføring. Gjennom Sjømatrådet investerer norske sjømateksportører årlig rundt 400 millioner kroner i markedsføring av norsk sjømat. Eksportørenes kunder får drahjelp av disse og alle de andre fellesinvesteringene, og desto mer dersom de merker produktene med norsk opprinnelse. Det var derfor veldig bra å se Norge-logoen plassert på forpakninger, brosjyremateriell, messevegger og andre steder rundt omkring på messeområdet.

Den andre pilaren i partnerskapet med Sjømatrådet er beredskap og kommunikasjon. Norges sjømatråd sitter på et globalt kontaktnettverk og har et  system som er øvd og trent for å oppdage og respondere på trusler for omdømmet til norsk sjømat. Dette er et tilbud både eksportører og importører av norsk sjømat vet å benytte seg av.

Markedsinformasjon og markedsadgang er den tredje delen av partnerskapet. Norges sjømatråd samler inn og analyserer store mengder data og informasjon fra markedene, og denne informasjonen er fritt tilgjengelig for den norske sjømatnæringen. Tall og fakta fra vår databank har forhåpentlig gjort noen av ukas mange møter mellom selgere og kjøpere av norsk sjømat enda mer interessante og verdifulle.

«Seafood from Norway» betyr derfor enda mer enn gode, sunne og trygge produkter fra Norge. Ordene over den norske fellesstanden forteller også om et verdifullt partnerskap for hele verdikjeden, fra råvare til konsumferdige produkter  av norsk sjømat. Derfor fulgte jeg opp statsrådens gode ord på 20-årsfeiringen med å slå fast at jeg tror vi kan ha ambisjoner om å ekspandere enda mer. Både som sjømatnasjon, og dermed også som utstillere på Seafood Expo Global. Vi sees i Brüssel neste år!

SKREVET AV: Terje E. Martinussen