Omdømme er ikke noe du får, men noe du har. Slik har både du, jeg, bedriften vi jobber i og produktene vi omgir oss med et omdømme. For de som jobber med norsk sjømat er omdømmet til produktene fra havet avgjørende. Vi jobber for å styrke det og opplever tidvis at noen jobber for å rive det ned.

Den norske laksen har vært ekstra synlig i media-bildet de siste årene. Lakselus og rømt oppdrettslaks har vært trend-tema i alle typer kanaler og omdømmet til norsk laks har vært oppsummert av eksperter som «svært dårlig» og «på bunnnivå». Samtidig har vi produsert mer laks en noen gang, eksportert ettertraktet norsk laks til over 100 markeder og opplevd den lengste sammenhengende perioden med eksportrekorder i både volum og verdi. I Norge har vi aldri spist mer laks og stadig flere nordmenn har laks som sin favorittrett. Faktisk spiser nå hver eneste nordmann åtte kilo laks i året. Hvordan henger det sammen med påstanden om at omdømmet er dårlig?

Norges sjømatråd har målt laksen omdømmet for å forsøke å finne svar. Gjennom en serie av målinger har vi siden 2009 sjekket omdømmet til både oppdrettslaks som produkt og norsk laksenæring. Omdømmet har alltid vært bra og i siste måling fra i sommer er tallene rekordsterke. Omdømmeekspertene kan mene hva de vil, men bevisene er utvetydige: Omdømmet til norsk laks er svært godt og henger tett sammen med økt innsats på å kommunisere hvordan lakseoppdrett drives, større oppmerksomhet på verdiskapning og ikke minst at stadig flere nordmenn spiser laks og elsker det.

Laksen står i en særstilling når det gjelder kjendis-status, men treffer du en brasilianer i Rio og sier at du kommer fra Noruega er hans assosiasjon garantert bacalhau. Skulle du treffe en japaner som har hørt om Norge vil første reaksjon gjerne være å spørre om makrell og lodde fra Norge. Norsk sjømat er Norges IKEA, Starbucks, Lego og Sony – vårt svar på andre lands sterke merkevarer.

Jeg har gleden av å bo utenfor vårt vakre, lille land og kjenner stor stolthet over å få jobbe med vår mest kjente merkevare i Sør-Øst Asia. På vei hjem til Singapore etter en jobbtur i Norge har jeg alltid med norsk sjømat av ulikt slag. Ved din neste utenlandsreise anbefaler jeg et stopp på fiskebutikken på Gardermoen. Det kan du kjøpe med deg et stykke røykalaks eller et glass sild som du kan forære forettningsforbindelser eller familien du skal besøke.  Mottageren blir garantert skikkelig glad og du har blitt en omdømmebygger for norsk sjømat du også. Vi har mange ambassadører, men trenger deg også på laget, for omdømmet bygges hver dag.

SKREVET AV: Christian Chramer