Vi som jobber med markedsføring ønsker gjennom målrettet kommunikasjon å oppnå oppmerksomhet hos forbrukere slik at de utfører en ønsket handling. Basert på innsikt om forbruker utformer vi et budskap, utvikler materiell og velger de kanalene som får de prioriterte målgruppene til å se og høre på oss. Sagt med litt andre ord roper vi ut vårt budskap i de kanalene som gir størst synlighet til dem vi ønsker skal være mottakere av vår kommunikasjon.

Markedsføring i sosiale medier krever at vi som markedsførere utfordrer denne tradisjonelle markedsføringstankegangen. Sosiale medier handler om interaksjon mellom mennesker. Det betyr at vi som markedsførere må delta i dialogen; vi må både gi av oss selv og vi må lytte. Vi kan ikke lenger bare rope ut og forvente at forbrukerne skal høre på oss.

"Tenk deg at du sitter på café med en venn, og vennen din uavbrutt kun snakker om seg selv under hele cafébesøket. Sjansen for at du ønsker å avtale et nytt cafébesøk i nærmeste fremtid blir da ganske liten. Som mennesker ønsker vi at noen snakker med oss – ikke til oss."

Den samme tankegangen må vi ta med oss i arbeidet med sosial medier. Forteller merkevarene kun om seg selv og sitt, og roper i tid og utide, er det liten sjanse for at forbrukere ønsker å være venn med merkevaren. Merkevaren må derfor utvikle menneskelige egenskaper og være en god samtalepartner; altså sette vennskapet i fokus. Det er nok en stor utfordring for mange markedsførere å bytte ut den hatten man føler seg  trygg i, og bytte til en hatt som krever et mer utadvendt perspektiv, og der rollen som sender av et budskap endres til en partner i en dialog.

Et overordnet perspektiv i arbeidet med sosiale medier er derfor å se seg selv i speilet og spørre om hatten passer. Til og med jeg som har jobbet med sosiale medier i snart fire år må stadig spørre meg selv om jeg har på riktig hatt når jeg jobber med sosial medier.

At Godfisk nå kan bli kåret til årets facebook-side tyder kanskje på at vi som jobber med Facebook i Norges sjømatråd har klart å bytte ut den tradisjonelle markedsføringshatten?

Følg gjerne Godfisk på facebook eller twitter og vurder om vi klarer å ha riktig hatt. Har du innspill til hvordan vi kan bli flinkere, tas dem imot med stor takk.

SKREVET AV: Ragnhild Dahle Heen