Russland ble nylig medlem av verdens handelsorganisasjon (WTO), en god nyhet for sjømatnasjonen Norge, som i løpet av de ti siste årene har fått Russland som et av de største markedene. Hittil i år har det russiske markedet vokst med 18 prosent, drevet av en voksende etterspørsel for laks.

Potensialet er imidlertid enda større. Siden 2006 har det vært begrensninger i handelen med laks og ørret. Kun særskilt godkjente virksomheter har fått lov til å sende fisk til det russiske markedet. Det har stadig kommet rykter om endringer og sanksjoner, og til tider kommer det påstander om funn av ulike bakterier og fremmedstoffer i norsk fisk, uten at påstandene følges opp med tilstrekkelig dokumentasjon. Uroen er kostbar, både for norske aktører, russiske handelspartnere og deres kunder.

Derfor er Russlands WTO-medlemskap en god nyhet. Ikke bare skal Russland senke tollsatsene sine på en rekke produkter de neste årene. Russland har også forpliktet seg til å følge avtalen som regulerer hvilke tiltak et land kan iverksette for å sikre befolkningen trygg mat. Vi kan nå forvente mer av Russland i tiden som kommer!

SKREVET AV: Egil Ove Sundheim