Koronasituasjonen har ført til at serveringssteder har måtte stenge ned, mange har mistet jobbene sine og kjøpekraften er vesentlig redusert. Dette ser særlig ut til å ha rammet eksporten av konvensjonelle sjømatprodukter som klippfisk, saltfisk og tørrfisk.

Etterspørselen fra Brasil har stoppet opp og med få alternative markeder skal mer inn i det portugisiske markedet fremover. Sjømatrådet vil derfor styrke og spisse det langsiktige markedsarbeidet, spesielt i torskefiskmarkedene Portugal, Brasil og Italia. Fokuset vil i stor grad være på konsumdrivende tiltak, både digitalt og med synlighet i butikk.

 

77 prosent fall i eksporten av klippfisk av torsk i mai

Så langt i år har eksporten av klippfisk av torsk til Portugal falt med 13 prosent, mens den til Brasil har falt med hele 38 prosent. Eksporten av hel saltet torsk til Portugal har falt med 6 prosent fra samme periode i fjor, mens eksporten av hel tørrfisk av torsk til Italia har falt med 27 prosent.

I begynnelsen av mars så vi en fortsatt vekst i eksporten av saltet hel torsk og klippfisk. Etterspørselen i det portugisiske markedet var god, samtidig hadde det brasilianske markedet allerede en tid vært utfordret av svak lokal valuta som følge av lav oljepris. Fra april ble imidlertid koronafallet synlig i eksportstatistikken og nedgangen har fortsatt i mai måned. Eksporten av saltfisk av torsk falt i mai med 37 prosent, mens klippfisk av torsk falt med hele 77 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Prisene er fortsatt over fjoråret, noe som i stor grad kan tilskrives en svært svak norsk krone.


Bacalhau da Noruega skal være synlig for brasilianerne som utfordres av svekket kjøpekraft

Brasils økonomi preges av svak oljepris, koronakrisen og politisk uro som bidrar til å redusere kjøpekraften og dermed også etterspørselen fra markedet rapporterer Øystein Valanes, som er Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil. Når folk mister jobbene velges dyrere matvarer bort til fordel for billigere matvarer. Så selv om Sjømatrådet klarte å gjennomføre butikkaktivitetene med en del justeringer i forbindelse med påskesalget, er det fremdeles stor usikkerhet knyttet til årets andre store salgstopp som normalt sett er frem mot jul.

For å sikre synligheten for Bacalhau da Noruega i Brasil er Sjømatrådet i full gang med planleggingen av høstens markedsaktiviteter som starter opp fra juli måned. Frem til november vil det være markedsaktiviteter tilpasset koronasituasjonen og gjeldende smitteverntiltak i landet før julekampanjen starter. Synlighet i butikk og smaksprøver er den mest effektive metoden, men siden smitteverntiltak legger en del begrensninger på muligheten for smaksprøver er det flere andre tiltak som kan støtte opp rundt synligheten. Vi har blant annet gode erfaringer med digital synlighet i sosiale medier og bruk av influensere.   

Bacalhau da Noruega klippfisk i supermarked Brasil.jpg

I Portugal vil Sjømatrådet bidra til å booste konsumet av bacalhau

I Portugal merkes det godt at det er større tilgang på klippfisk i markedet enn det som er normalt. Nå som landet gradvis åpner opp igjen blir det spennende å se om portugiserne fortsetter å kjøpe sin bacalao. Under finanskrisen så vi at selv med redusert kjøpekraft prioriterte konsumentene i Portugal å kjøpe klippfisk, rapporterer Johnny Thomassen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Portugal.

I Portugal spises bacalhau til både hverdags og fest. Sjømatrådet i Portugal jobber både med å inspirere yngre klippfiskspisere og vedlikeholde interessen hos etablerte konsumenter. Salg av klippfisk i dagligvarehandelen er normalt sett en trafikkdriver og det er anslått at 67 prosent av all klippfisksalget i Portugal kjøpes inn til kampanjepris. Men når turistene i ferielandet Portugal glimrer med sitt fravær og restaurantene går med 40 - 60 prosent av normal drift er det duket for redusert etterspørsel i tiden fremover. Sjømatrådet vil derfor bidra til å skape større synlighet både i butikk, digitalt og i sosiale medier for å inspirere portugiserne til å fortsette å spise sin bacalao, både til hverdag og fest.   

imagerj0k.png

Stor spenning foran høstens tørrfisksesong i Italia

Italia var tidlig og hardt rammet av koronasituasjonen i Europa. Totalt sett har eksporten av hel tørrfisk til Italia falt med 27 prosent så langt i år, mens det reelle fallet i konsum nok har vært en del høyere i perioden rapporterer Trym Eidem Gundersen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Italia. Nedstenging av restauranter og lite tørrfisk tilgjengelig i moderne salgskanaler som hyper- og supermarkeder har ført til konsumnedgangen. Tørrfisk selges tradisjonelt via fiskemarkeder, delikatessebutikker og fiskebiler og har vært delvis nedstengt under koronakrisen. I Italia er tradisjonelle oppskrifter med tørrfisk ofte tidkrevende, og Sjømatrådet jobber for å tilpasse tørrfisken til raskere og mer forbrukervennlige retter. Våre etablerte tørrfiskambassadører vil bidra i dette arbeidet, i tillegg til nytt konsumdrivende materiell i butikk, digitale kanaler og sosiale medier.


Glemmer ikke seien

Samtidig som Sjømatrådet fremover skal styrke og spisse markedsarbeidet i de konvensjonelle torskemarkedene, skal vi fortsette våre satsinger i de etablerte klippfisk sei-markedene både i Karibia (den Dominikanske republikk og Jamaica) og Vest-Afrika (Kongo og Kongo-Brazzaville) og tørrfiskmarkedet i Nigeria.

 

Saken ble først omtalt hos Fiskeribladet