Eller sagt på en annen måte: Jo flere markeder som etterspør den norske sjømaten, jo bedre rustet er vi når krisene inntreffer.

Dette er en av grunnene til at Sjømatrådet og den norske sjømatnæringa jobber med å utvikle nye markeder for norsk sjømat. For historien har vist oss at det alltid kommer nye kriser – fra straffetoll på laks til USA tilbake i 1991, til nedstenging av det russiske markedet i 2013. Nå har norsk sjømat møtt på Covid-19, med blant annet bortfall av restaurantmarkedet i Europa. For hvitfisken er det i tillegg flere skyer i horisonten, med et uavklart Brexit og bortfall av MSC på det kystnære fiskeriet.

Men har vi flere bein å stå på, rammer ikke bortfall av marked like hardt. På oppdrag fra den norske næringa har Sjømatrådet satt av midler til å utvikle nye markeder for verdens beste sjømat også til neste år. De aktuelle markedene for 2021 er Israel, Saudi-Arabia, Korea, Vietnam, Finland, Filippinene, Canada og Mosambik.

Aktivitetene våre blir tilpasset hvert enkelt marked. De strekker seg fra potensialanalyser og markedsføringskampanjer, til å arrangere møteplasser mellom norsk og lokal sjømatnæring ute i markedene.  

Kampanjer i Israel

Laksekampanjen i Israel skal intensiveres høsten 20021Israel er det største markedet for norsk laks i Midtøsten. Sjømatrådet fikk i starten av 2020 gjennomført en studie som avdekket potensialet for økt verdi av norsk lakseeksport til landet. Undersøkelsen viser at pris er veldig viktig for israelerne når de handler sjømat, men samtidig ønsker de topp kvalitet når de inviterer venner og familie til det ukentlige sabbatsmåltidet. I 2020 kjører vi derfor kampanjer i butikk, annonsering på nett, samt samarbeid med lokale influensere og matnettsteder. Vi ønsker å fortelle dem historien om den norske laksen, med søkelys på kvalitet og opphav. Målet er både å øke salget i volum, men også å øke betalingsviljen for det norske opphavet. Kampanjen vil ha hovedtyngde høsten 2021.

Finner nye klippfiskmarkeder i Afrika

I Afrika ønsker vi å kartlegge potensialet for nye markeder for klippfisk. Norsk klippfisk har lange tradisjoner i flere afrikanske land, hvor kanskje Kongo, Angola og DRK er de mest kjente. Dette er markeder hvor vi har aktiviteter og eksport til i dag.

I 2021 vil vi se nærmere på Mosambik. Markedet har, som tidligere portugisisk koloni, tradisjon for å spise bacalhau, men landet importerer lite fra Norge i dag. Sentrale spørsmål er derfor: Finnes det et potensial for å øke norsk eksport av klippfisk til denne regionen? Er det kjøpekraft og etterspørsel hos konsumentene, og kjenner de historien rundt det norske opphavet?
Dette er noe av det vi ønsker å finne ut av når vi gjennomfører en potensialstudie der i 2021.

Deltakelse og møteplasser i Saudi og Asia

En viktig del av jobben med nye markeder er å tilrettelegge for møteplasser mellom norsk og lokal næring. I tre år har Sjømatrådet vært til stedet med egen stand på den største messa i Saudi-Arabia, Saudi Horeca. Den norske laksen er svært populær i landet, og eksporten fra Norge har økt med rundt 20 prosent årlig de siste årene.
Sjømatrådets Saudi Horeca-stand er et tilbud der norske aktører kan delta på messa kostnadsfritt. Dette har vært populært, og i 2019 hadde vi deltakerrekord. Med dette som bakgrunn, skal Sjømatrådet stille med egen stand for de norske eksportørene i 2021.

Vi har i tillegg lagt inn møteplasser i Vietnam og på Filippinene i 2021. Sjømatrådet, sammen med ambassadene og Innovasjon Norge, planlegger et seminar og workshop for norsk og lokal verdikjede.

Arbeid med nye markeder har et langsiktig perspektiv, og det bidrar til å gi norsk sjømatnæring flere bein å stå på. En videreføring av det gode samarbeidet vi ser i dag mellom sjømataktører, ambassader, Innovasjon Norge og Sjømatrådet vil føre til at når neste krise kommer, har vi enda flere kurver å legge (fiske)eggene i. Vi jobber tross alt i nye markeder i dag, for å øke verdien av den norske sjømaten i morgen.