Det er nå mer enn et halvt år siden Norge og resten av verden stengte ned, og vi kan trygt slå fast at det har vært en krevende tid, også for oss i sjømatnæringen.

De fleste av eksportmarkedene våre har opplevd store og dramatiske endringer siden mars. Spredningen av koronaviruset og inngripende smitteverntiltak har ikke bare stengt ferskvaredisker og restauranter verden over, men også endret varestrømmer, skapt usikkerhet i verdikjeden og svekket kjøpekraften.

Svekket etterspørsel

I august hadde vi en nedgang i eksportverdien på 14 prosent, sammenlignet med august 2019. Årsakene er sammensatte, men mindre drahjelp av den norske kronen og en svekket etterspørsel ute i markedene er noe av forklaringen. Det er likevel først og fremst en påminnelse om at koronakrisen langt fra er over og at det kan bli en utfordrende høst.                           

Sjømatrådet har vært sterkt og operativt i hele denne krevende perioden. Hver eneste dag jobber vi målrettet for at investeringene våre skal ha størst mulig verdi og effekt for den norske sjømatnæringen. I krisetider stilles det ekstra store krav til innsikt og kunnskap for å forstå markedene enda bedre. Det er vårt viktigste kompass i arbeidet med å tilpasse oss den nye koronahverdagen.

NSC

Foto: NSC

Justert markedsarbeid

Da restaurantene måtte stenge og måltidene i større grad ble konsumert hjemme, justerte vi kampanjene våre umiddelbart. Synlighet på store knutepunkter som kjøpesentre og offentlig transport ble byttet ut med mer annonsering på digitale kanaler. Synlighet på disse flatene skulle treffe forbrukerne der de har oppholdt seg mest etter at koronakrisen inntraff; hjemme. Ett slikt tiltak har blant annet vært å gjennomføre digitale kokke-kurs for å vise hvor lett det er å lage god og sunn norsk sjømat på eget kjøkken.

Viktige globale trender

Selv om det fortsatt er mørke skyer i horisonten, er det noen globale trender som kan være godt nytt for norsk sjømat fremover:

  • Det er blitt større oppmerksomhet rundt mat og helse og økt betalingsvilje for sunn og riktig ernæring.
  • Netthandelen har økt i flere markeder. Dette er en salgskanal som er spesielt attraktiv for yngre forbrukere.
  • I vår undersøkelse «Seafood Consumer Insight», som er verdens største forbrukerstudie på sjømat, svarer for eksempel 80 prosent av de spurte i et sjømatelskende marked som Portugal at de ønsker å spise enda mer sjømat.

En annen endring som vi har merket i koronakrisen, er et økende informasjonsbehov. Våre nyhetsbrev, eksportrapporter, analyser og webinarer fra markedene har blitt tatt veldig godt imot av aktørene, noe som inspirerer og motiverer oss i alle ledd.