Det er kanskje ikke mange som vet det, men takket være fiskesalgslagene får 50.000 ungdomsskoleelever hvert år sjømat av ypperste kvalitet på skolen.

Ordningen som gjør dette mulig er Fiskesprells råvarestøtte. Den  gir lærere 50 kroner i tilskudd per elev til innkjøp av skikkelig gode råvarer fra havet i undervisningen i faget mat og helse. 80 % av alle 9. klassinger i Norge nyter godt av denne storsatsingen som er finansiert av fiskesalgslagene. Skolene som deltar er spredt over hele landet fra nord til sør, i by og bygd og langs kysten så vel som på innlandet. Sammen med råvarestøtten får elevene også et eget hefte med varierte sjømatoppskrifter og fagstoff om kultur, næringsliv og ernæring knyttet til sjømat.

Råvarestøtten nytter

«Fisk i 100» var forløperen til det vi i dag kjenner som Fiskesprell, og til sammen har salgslagene bevilget penger til råvarestøtte til elevene i hele 19 år. Vi setter pris på å jobbe på lag med fiskernes egne representanter. Sammen sprer vi sjømatglede blant barn og unge og lar dem oppdage hvor godt sjømat er. Fordi fokuset på og kunnskapen om sjømat varierer i de tusen hjem, har vi valgt skolen som en nøytral og sosialt utjevnende arena der alle unge får gode og smaksrike opplevelser av havets matfat.

Spørreundersøkelser blant lærere viser at 90 % av elever som får tilberede sjømatretter på skolen blir mer positive til fisk og skalldyr. Undersøkelsene viser også at råvarestøtten er helt avgjørende for utstrakt bruk av sjømat. Støtteordningen gjør det mulig å drive praktisk undervisning med sjømat, uavhengig av skolens økonomi.

En langsiktig investering

Hjemme på middagsbordet kan sjømaten tape terreng i konkurranse med pizza og taco. Mange foreldrene er usikre på tilberedning av sjømat og kvier seg kanskje for å lage noe de er usikre på om barna liker. Gjennom Fiskesprell lærer barn og unge å tilberede enkle og gode sjømatretter som vi vet de liker, og overfører kunnskapen til hjemmet.

Sjømat er god og sunn mat, men også mye mer enn det. Sjømat er norgeshistorie, en kulturbærer og fremtida langs kysten vår. For å sikre en sjømatglad oppvoksende generasjon, må vi starte tidlig. Unge som får gode opplevelser og erfaringer med sjømat tar dette med seg videre i livet. Det er viktig fordi det å spise sjømat har stor helsemessig verdi, og fordi mange av dem skal jobbe med havet i voksen alder. Dette er viktige investeringer i Norge som sjømatnasjon.

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram med mål om å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Sammen med ansatte i barnehage og skole sprer vi sjømatglede, og gjør sjømat til et naturlig valg. Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, fiskesalgslagene, Helsedirektoratet, NIFES og fylkeskommunene.

SKREVET AV: Kari-Anne Johanssen