Å få muligheten til å jobbe ett år i sjømatens tjeneste samtidig som man skriver en master i spansk språk om begrepet bacalao kunne ikke ha klaffet bedre. Med utstasjonering i Madrid får jeg virkelig (fiske-) kjøtt på beina til å fylle en 80-siders lang studie om hva bacalao betyr og har betydd for den spansktalende verden.

Torsk i spansk hverdagsliv

Det er utrolig fascinerende å se og oppleve hvordan den norske torsken griper inn i hverdagslivene til spanjolene, og samtidig vite om fiskens posisjon i verdenshistorien både som oppdager, erobrer og samfunnsbygger. Det er slett ikke rart at bacalao også inntar språket og tillegges mange betydninger utover å være en matrett. Veilederen min rådet meg til å inkludere flere fiskeslag i masteroppgaven, da det ville bli problematisk å fylle 80 sider med bacalao. Men jeg trengte ikke lete lenge, for det spanske språket er like rikt på ordet bacalao som det finnes matretter.

Vokt deg!

Visste du at torsk som saltes og tørkes brukes som beskrivelse på en person som gir seg ut for å være en annen enn man er. Te conozco bacalao betyr direkte oversatt «jeg kjenner deg, torsken!» Uttrykket refererer til en person med lumske hensikter, men som prøver å fremstå som noe annet. I en populær salsasang synger man om te conozco bacalao, som er personen man må vokte seg for.

Fremst i rekken

Et mer positivt begrep er cortar el bacalao (å kutte bacalao) som viser til den som tar beslutninger. Spanske nyord med bacalao er música bacalao som refererer til technomusikk. Litt mindre flatterende for bacalao er det kanskje å ha fått en fyllefest oppkalt etter seg; la ruta del bacalao. Her er det beinene i fisken som i overført betydning symboliserer narkotika.

Det er usikkert hvor begrepet bacalao kommer ifra. I følge Real Academia Española, som er det store oppslagsverket for det spanske språket, stammer ordet fra det baskiske ordet bakailao som i sin tur kan kobles til det gamle nederlandske ordet bakeljauw, og det nyere kabeljauw. På portugisisk side er man ikke like sikker, og der mener man at opphavet til bacalhau er ukjent. Ordet viser til fiskearten torsk samtidig som bacalao er navnet som brukes for å referere til saltet og tørket torsk, sei, brosme, hyse og lange.

Erobreren

Bacalao, når man referer til fisken torsk, har vært like viktig for Baskerland og de baskiske fiskerne som for samfunnene langs Norgeskysten, og historien strekker seg 1000 år tilbake i tid. Baskerne jaktet på hval når de oppdaget store mengder med en ukjent fisk, torsken. De tok den ombord, saltet og tørket den slik de gjorde med hvalkjøttet og dermed var bacalaoen, slik befolkningen på den iberiske halvøy kjenner den, født. Det påstås at bacalaoen bidro til at baskerne var de egentlige «oppdagerne» av Amerika og at det skjedde  500 år før Cristóbal Colón (Columbus).

Bacalao til hverdag og fest. Utrolig spennende å få oppleve hvor stor betydning den norske torsken har i spanjolenes hverdagsliv.
Bacalao til hverdag og fest. Utrolig spennende å få oppleve hvor stor betydning den norske torsken har i spanjolenes hverdagsliv.

Slavemat

Bacalao har i over 1000 år hatt stor betydning for befolkningen i Spania og det spansktalende Amerika. Bacalaoen var et velegnet produkt for lange sjøoverfarter og ble den viktigste proteinkilden for slavene på sukkerplantasjene i Karibia. Hver dag sto de i lange køer for å få utdelt sin rasjon med bacalao. Om kvelden og natten tok slavene i bruk bacalaokassene som trommer, og det ljomet til de tidlige morgentimer. Noen hevder at spanske plantasjeeiere var mer godhjertede enn sine engelske naboer i nord, der fest og feiring blant slaver ikke var tillat fordi det kunne gå ut over produktiviteten.

Bacalaoen står sterkt i Spania og er en fisk og en ingrediens som spanjolene er stolte over, kanskje aller mest i nord. De mest kjente og tradisjonsrike rettene kommer her fra, Bacalao al pil pil og Bacalao a la Vizcaína. Så viktig er bacalao at den baskiske kokken Jenaro Pildain på sine siste dager takket bacalaoen for sitt liv, sin popularitet og de pengene han hadde tjent.

Drømmer om bacalao

Med 20 skrevne sider er oppgaven så vidt i gang, jeg har bare skrapt overflaten. Når jeg ikke skriver er jeg på post for den norske bacalaoen her i Spania på kontoret til Norges sjømatråd og ja, jeg drømmer bacalao. Bacalao har gått fra å være et fattigmannsprodukt til å bli allemannseie og nasjonens stolthet, noe man til og med serverer tidligere president Bill Clinton på statsbesøk.

Jeg ser en luke. Kan vi gjøre den mer trendy?

Når bacalao kan brukes om technomusikk, så hvorfor kan den ikke også bli et hipt produkt!

FAKTA FISKEPRODUSENTENES FOND

* For året 2014/2015 er Jeanette Veibakken og Melissa Gotliebsen interns som er delfinansierte av Fiskeprodusentenes Fond og Norges sjømatråd.

* Fiskeprodusentenes Fond er en ideell stiftelse som innvilger penger til prosjekter der man på ulike måter skal fremme norske konvensjonelle produkter.

* Norges sjømatråd og FF har et samarbeid der målsetningen er å bidra til økt kunnskap om de aller viktigste markedene for konvensjonelle produkter.

Se mer informasjon om FF her.

SKREVET AV: Marit Rein