Når påsken nå står for døren, er det tid for ettertanke og en oppsummering av et helt spesielt år. Hva har vi i sjømatnæringen lært av koronakrisen?

Den nye hverdagen med strenge restriksjoner og nedstengte markeder har satt sitt tydelige preg på Sjømatrådets arbeid det siste året.

Vår visjon om at vi sammen skal vinne verden med norsk sjømatgjelder i høyeste grad også i krisetider, men både strategi og markedsaktiviteter har vært offer for mange justeringer underveis.

Det har vært en krevende øvelse, men takket være en tilpasningsdyktig sjømatnæring og en fenomenal innsats fra våre ansatte er posisjonen til norsk sjømat fortsatt sterk.

I koronakrisen har det vært ekstra viktig å dele relevant innsikt med næringen. I dette arbeidet har Sjømatrådets nyhetsbrev vært en veldig effektiv formidlingskanal for oss. 

Hvis du ennå ikke abonnerer på noen av våre 20 ulike nyhetsbrev, kan du melde deg på her.

 

For å sikre at sjømatnæringen får mest mulig igjen for våre investerte midler og at vi skaper mest mulig verdi, har vi i Sjømatrådet brukt tiden før påske til å systematisere erfaringer og innsikt.

Hvordan har vi taklet utfordringene, og har vi klart å løfte sjømaten inn på de nye digitale arenaene der konsumentene nå befinner seg?

Her er noe av det vi har lært og som vi tar med oss videre:

 1. Tett samarbeid. Den tette dialogen med eksportørene og verdikjeden ute i markedet har vært helt essensiell. De har knyttet egne kampanjer på våre aktiviteter og brukt vår innsikt i enda større grad enn før.

  Vi ser at våre månedlige oppdateringer fra markedene i webcast-format og digitale seminarer har blitt tatt godt imot. Ute i markedene har vi også hatt stor nytte av samarbeidet med de andre norske aktørene i uteapparatet, slik som ambassadene.
 2. Digital synlighet. Koronapandemien har gjort den nye hverdagen enda mer digital. Kombinasjonen av TV-reklame, stor aktivitet i sosiale medier, bruk av influensere og annonser på print og i digitale kanaler har resultert i god synlighet for norsk sjømat og målbare effekter.

  Det har gitt mye læring, men har også vært krevende, da bilder, materiell og budskap må endres og tilpasses fortløpende for å nå igjennom digitalt.
 3. Netthandel. Koronapandemien har virkelig satt fart på netthandelen. Spesielt i de asiatiske markedene har det vært en enorm utvikling, men vi ser også en stor vekst i Europa. Det er ingen tvil om at netthandel har et gigantisk potensial for norsk sjømat.

  Våre undersøkelser viser nemlig at forbrukerne i større grad tar matvalg basert på sunnhet, miljø og helse når de handler på nett, og at sjømaten da vinner terreng. Dette blir en viktig kommunikasjonskanal for oss fremover for å sikre at enda flere forbrukere velger norsk sjømat og at de gjør det oftere og oftere.
 4. Inspirasjon. På grunn av nedstengte restauranter er flere henvist til å spise hjemme, noe som har gitt en betydelig interesse for matlaging. For å kunne dele kunnskap, presentere oppskrifter og øke sjømatgleden har vi inngått strategiske partnerskap med influensere og kjente kokker i de ulike markedene.

  Målet har vært å gi inspirasjon til å lage retter basert på norsk sjømat. I en tid der ingen lenger kan reise har vi også erstattet de tradisjonelle pressereisene med ulike digitale aktiviteter med journalister og kokker. 
 5. Bygge preferanse for det norske opphavet. Fokuset på bærekraft har økt i omfang. Forbrukerne krever kunnskap om opphav, miljøpåvirkning, dyrevelferd, mattrygghet og sosiale forhold når de skal gjøre sine innkjøp.

  Å formidle historien om hvordan norsk sjømat produseres, forvaltes og fangstes, er viktig for å bygge kunnskapen om det norske opphavet og differensiere oss fra våre konkurrenter. Her har vi fantastiske historier å fortelle! 

Når verden åpner opp igjen og koronapandemien er historie, er det nok mange som ønsker å reise og formidle sine matopplevelser igjen.

Da får vi håpe at det er enda flere som har fått opp øynene for Norge som en ledende havnasjon og en ledestjerne når det kommer til å produsere sunn og bærekraftig sjømat.

Ha en riktig god og fredfull påske, og ta vare på hverandre!