Nordmenn har for alvor fått øynene opp for fersk torsk.

For første gang på ti år spiser nordmenn mer fersk enn fryst fisk og det har spesielt vært en økning i konsumet av fersk torsk. I 2014 spiste vi i overkant av 40 prosent mer fersk torsk enn året før. Denne veksten har fortsatt i 2015, og vil trolig fortsette i årene som kommer dersom hele verdikjeden fortsetter å jobbe med kunden i fokus.

Det som driver konsumet av torsk er nytelsesaspektet ved at det smaker godt og er inspirerende å lage. Vi ser også at jo yngre konsumenten er, desto viktigere er bekvemmeligheten ved at det er raskt og enkelt å lage. Torsken er et yndet produkt av de eldre, men har nå rekruttert nye kjøpere i andre segmenter. Samtidig handler kjøperne oftere, mer og til en høyere pris. Dette skyldes i stor grad en suksessfull differensiering som imøtekommer forbrukernes ulike behov.

Fire av ti nordmenn bestemmer hva de skal ha til middag enten like før eller når de står i butikken. Hvis forbrukerne får velge mellom ferske og fryste produkter, foretrekker derfor mange ferske produkter fordi de er enklere å håndtere. Produktinnovasjoner har ført til økt tilgjengelighet av fersk torsk, noe som igjen har ført til at torsk har blitt et nytt middagsalternativ for mange.

Den største konsumøkningen finner vi innen familiesegmentet, og det er også disse som bidrar mest til verdiveksten på torsk. Mange i dette segmentet må forholde seg til en hektisk hverdag hvor middagen må raskt på bordet før førstemann må videre på trening eller liknende. Når de da kan plukke med seg fersk torsk fra nesten hvilken som helst dagligvareforretning, øker sjansen for at torsken ender opp på deres middagsbord.

Fersk ferdigpakket torsk er et produkt som dekker et behov hos forbrukeren, og som potensielt kan føre til et enda større torskekonsum i framtiden. Suksessen skyldes en liten produktendring som har løst en stor hverdagsutfordring for forbrukeren.

2014 var et formidabelt år for torsken og 2015 ser ut til å bli et nytt jubelår, men det ligger fortsatt et vekstpotensial i torskekonsumet. Det forutsetter imidlertid at hele verdikjeden fortsetter å ha forbrukeren i fokus. Dersom verdikjeden tilfører produktet en merverdi med betydning for kunden, så er kunden villig til å betale mer.

SKREVET AV: UKKJENT