Den kinesiske kalenderen gir årene navn. Hvis jeg med respekt kan få bruke tradisjonen for å oppsummere året vi snart legger bak oss, vil jeg kalle 2012 for skreiens og sushiens år.

I første halvår fikk skreien et løft i viktige europeiske marked. Et illustrerende eksempel er at den i år var i finne i den legendariske mathallen på luksusmagasinet Harrods i London. Her lå den ikke bare i disken, men den ble også profilert på storskjermer og i kundemagasin. En av driverne for skreiens suksess i Europa er at vi har slått gjennom med budskapet om at den norske torsken er et bærekraftig valg. Jeg håper vi i 2013 kan utløse enda mer av skreiens potensial, gjennom målrettet markedsføring og et bevisst fokus på skrei som kvalitetsprodukt.

Norsk skrei på Harrods. Fotograf: Alison Weir
Norsk skrei på Harrods. Fotograf: Alison Weir

Vi innledet høsten med å legge fram tall som viser at hver fjerde nordmann spiser sushi en eller flere ganger i måneden. Dette er utvilsomt et resultat av en sterk trend og at næringen har utviklet produktene og logistikken som skulle til for å tilby sushi av god kvalitet i dagligvarehandelen.

Vi kan kalle 2012 for skreiens år eller sushiens år. Men poenget er det samme: Resultatene kommer når hele sjømatnæringen tar vare på og leverer de gode produktene samtidig som man evner å fortelle historiene om norsk sjømat.

God jul – og godt nytt år

SKREVET AV: Terje E. Martinussen