Tsjekkerne trosset økte priser og kjøpte like mye laks som tidligere første halvår av 2017. Det bidro til en verdivekst for laksen på 13 prosent. 

Handel av sjømat

Norsk eksport av sjømat til Tsjekkia hadde en verdi på 423 millioner NOK i 2016. Laks og sild var de største artene med en verdi på 405 millioner NOK og 15 millioner NOK. I volum utgjorde dette 6423 tonn laks og 1084 tonn sild

Se tallene her - PDF

Verdien av handelen av sjømat i Tsjekkia har vært vært stabil første halvår av 2017, sammenlignet med samme periode i 2016. Økte priser har i midlertid bidratt til at tsjekkerne har handlet mindre sjømat sammenlignet med første halvår av 2016.

Tunfisk, sild, torsk, laks og makrell er de fem største enkeltartene i Tsjekkia. Disse artene står for over to tredjedeler av det tsjekkiske markedet målt i verdi. Av disse er det i hovedsak laks, samt noe sild og makrell, som eksporteres fra Norge. Det er imidlertid betydelige forskjeller på hvilke produkter som har høyest verdi innenfor hver art.

Tunfisk topper listen for markedsandel målt i verdi med 19 prosent «value share». Mer enn halvparten av tunfisken som omsettes i Tsjekkia selges som hermetiserte produkter, men også fryst naturell og fersk bearbeidet tunfisk vokste i verdi og volum første halvår, dog fra lave nivåer.

Sild er nest størst målt i verdi og mesteparten av verdien kommer fra ferske bearbeide produkter. Prisene i denne produktkategorien steg med 5 prosent første halvår, mens volumet gikk tilsvarende tilbake og bidro til en verdiutvikling første halvår.

Torsk er tredje størst i verdi og kjøpes i hovedsak som fryst bearbeidet og fryst naturell. Til tross for en prisoppgang på 12 prosent for fryst bearbeidet torsk, økte salgsvolumet for disse produktene med hele 54 prosent første halvår. Det resulterte i en verdiøkning på 72 prosent for fryst bearbeidet torsk i Tsjekkia.

Laks er på fjerdeplass i markedsverdi og omsettes i hovedsak som fersk naturell og røkt, men kategorien fryst naturell er økende. Makrell er femte størst i verdi og kjøpes i hovedsak røkt.

 

Stabilt volum for laksen

Prisøkning for sjømat samlet har vært 5 prosent første halvår og har ført til at tsjekkerne har kjøpt mindre volum av tunfisk og sild, men disse artene er fortsatt størst i både volum og verdi. Til gjengjeld har torsk hatt relativt stabile priser og sterkest økning i både volum og verdi, men andelen norsk torsk eksportert til Tsjekkia er ubetydelig.

For laks har prisøkningen bidratt til en verdiøkning totalt sett, og har hatt en betydelig høyere økning enn sjømatkategorien som helhet. Til tross for prisøkning har ikke tsjekkerne redusert volumet av laks, men økte priser på fersk naturell og røkt har bidratt til at tsjekkerne har byttet til fryste naturelle produkter som er billigere og har hatt uendret pris.

Makrell har hatt et stort fall i både verdi og volum, samtidig som prisen har vært relativt uendret. Nedgang i volum skyldes at færre kjøper makrell. 

 

Utvikling i detaljhandelen

Det er flere dagligvarekjeder i Tsjekkia. De fem største kjedene (Kau and, Lidl, Ahold, Tesco og Penny Market) hadde over tre femdeler av verdien i sjømatmarkedet det første halvåret av 2017.

Kau and er markedsleder og dominerer i kategoriene hermetisert og fersk bearbeidet, samt fryst naturell. Lidl er nest størst i sjømatkategorien og markedsleder på fersk naturell. Lidl og Billa har hatt sterkest vekst det første halvåret sammenlignet med samme tid i fjor. Den sterke veksten til Lidl forklares i hovedsak med økning i kategoriene hermetisert bearbeidet, samt fersk og fryst naturell sjømat.

Tesco er markedsleder på laks. De selger i hovedsak fersk naturell, men også en vesentlig del fryst naturell og røkt laks. Lidl er nest størst på laks, men er markedsleder på både fersk naturell og røkt laks.

Når det gjelder fersk naturell selger Lidl kun fersk ferdigpakket laks. Tesco som er nest størst på fersk naturell, selger den både som ferdigpakket
og i løsvekt. På fryst naturell er Penny Market markedsleder og de har økt markedsandelen betydelig sammenlignet med fjoråret. Tesco har imidlertid kun en marginal lavere markedsandel enn Penny Market på fryst naturell laks, men opplever ikke like stor vekst.