Dette første publisering av rapporten Fiskemarked. Formålet med denne rappporten er å gi norske sjømatbedrifter tyngde i relasjonen til sine kunder. 

Rapporten skal gi deg som leser en kjapp innsikt i konsumutvikling i våre viktigste sjømatmarkeder. - Ikke bli en lettvekter, sier BI i deres reklamekampanjer. Denne rapporten er en av flere produkter som Sjømatrådet utvikler for norsk sjømatnæring. Den kan bidra til at norske aktører kan fremstå med langt større tyngde i møte med sine kunder, enn våre konkurrenter.

Norsk sjømatnæring har gjennom seafood.no/markedsinnsikt tilgang til verdens mest omfattende database for innsikt om sjømatmarkeder og sjømatforbrukere. Vi jobber stadig med å tilrettelegge disse dataene på best mulig måte, slik at de oppleves relevante og lett tilgjengelig, og dermed kan brukes som et effektivt verktøy for bedre og mer verdifulle kunderelasjoner. Vår erfaring er at det er utfordrende å gjøre markedskunnskapen om til enkel og relevant innsikt til ulike formål. Denne rapporten er et viktig steg i denne retningen, og vi håper den kan være et godt verktøy i det daglige arbeidet for mange av oss som jobber i norsk sjømatnæring.

Ønsker dere en gjennomgang av rapporten, forklaring av tabeller vi har brukt, eller en mer detaljert gjennomgang av enkelte markeder og/eller arter, håper vi dere tar kontakt. Dere finner også mer detaljert informasjon på seafood.no/markedsinnsikt. Her finner dere også den digitale versjonen av denne rapporten.

Neste utgave kommer i starten av 2018. Vi tar gjerne konstruktiv kritikk på hva dere ønsker endret eller gjort annerledes.