Fiskemarked - ferske tall fra markedene

Formålet med «Fiskemarked» er å gi norske sjømatbedrifter tyngde i relasjonen til sine kunder. Rapporten blir oppdatert i januar 2018.

Hva er Fiskemarked?

Dette første publisering av rapporten Fiskemarked. Formålet med denne rappporten er å gi norske sjømatbedrifter tyngde i relasjonen til sine kunder. 

Sterke makro-trender leder til endringer i retailstrukturen

Forbrukertrendene er i endring. Med de riktige grepene kan den norske sjømatnæringen lede utviklingen mot fremtidens sjømatkonsum. 

Bruker mer penger på sjømat

Amerikanske konsumenter handler mindre sjømat enn tidligere, og det er spesielt de ferske produktene som går tilbake. Økte priser bidrar likevel til at de bruker mer penger på sjømat hver gang de handler. 
Markedsinnsikt

Laksen styrker sin posisjon i det tyske sjømatmarkedet

Laksen tar markedsandeler i det tyske sjømatmarkedet, men høy pris gjør at supermarkedene avventer sine satsinger. 

Tsjekkerne handler laks som før

Tsjekkerne trosset økte priser og kjøpte like mye laks som tidligere første halvår av 2017. Det bidro til en verdivekst for laksen på 13 prosent. 

Svenskene spiser mindre sjømat

Verdien av sjømat i butikk falt første halvår av 2017. Lakseglade svensker handler mye mindre frossen laks, men økt salg av frossen torsk og reker begrenser fallet.

Storbritannia snobber ned i sjømat

Prisene for sjømat har økt sterkt i Storbritannia det siste året. Nå snobber britene ned i sjømatkategorien og kjøper mindre porsjoner og rimeligere sjømatprodukter når de gjør sine innkjøp.

Laks og torsk tar markedsandeler i Spania

Krisen i spansk økonomi er over. Spania har alltid hatt et meget godt utvalg i sine skedisker, men vi ser nå en dreining mot mer bekvemmelige produkter. 

Klippfisk-elskerne

Portugisiske husholdninger har fått bedre økonomi. Da prioriterer de å kjøpe mer klippfisk fra Norge. 

Betydelig verdinedgang for laksen i Polen

Polen er det største eksport- markedet for norsk laks. Høye laksepriser og betydelige volumreduksjoner bidro til et verdifall på 24 prosent første halvår. Polen er med det ett av landene som har størst prosentvis nedgang i verdi på laks i Europa.

Nordmenn spiser mindre sjømat

Sjømatkonsumet gikk tilbake med 6 prosent i Norge første halvår 2017. 

Fersk vokser på bekostning av fryst i Nederland

Den høye lakseprisen bremser laksesalget i Nederland, mens torskesalget øker til tross for stigende priser. Nå velger nederlenderne fersk foran  fryst når de handler sjømat.

Italia mot strømmen

Italienerne bruker like mye penger på sjømat som i 2016. Det brede utvalget av sjømat er en av årsakene til at italienerne opprettholder sitt sjømatkonsum. 

Franskmenn foretrekker laks, men finner nå alternativer

Økende sjømatpriser fører til at franskmenn søker seg til andre og rimeligere alternativer enn favoritten laks. Det er likevel optimisme å spore; verdien for laks ut av butikk har falt kun 1 prosent siste halvår, mens salget av sushi og ferdigretter av laks er økende. 

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Ørjan Olsen

Teamleder innsiktstjenester