Opphavsmerket "Seafood from Norway" er en felles verdi for hele den norske sjømatnæringen. Her har vi beskrevet og gitt eksempler på hvordan merket skal benyttes slik at merket oppfattes likt i alle markeder.

Hver dag servers det flere millioner måltider norsk sjømat over hele verden, og grunnen til dette er at den er unik: Norsk sjømat kommer fra det kalde, klare havet, den forener generasjoners erfaring med moderne kunnskap, og den er høstet og dyrket på en bærekraftig måte.

Merket "Seafood from Norway" forteller forbrukere over hele verden at dette er sjømat med disse viktige egenskapene. Derfor er opphavsmerket en felles verdi for hele den norske sjømatnæringen. Norges sjømatråd ønsker at aktørene får like mye ut av denne verdien og at merket blir oppfattet likt i alle markeder. Derfor har vi utviklet retningslinjer for bruken av "Seafood from Norway". Disse retningslinjene kan du lese mer om her.

Vi oppfordrer aktørene i sjømatnæringen til å bruke merket «Seafood from Norway» mest mulig. Tester vi har gjort av den nye opphavsmerket viser at forbrukerne oppfatter det som et opphavsmerke. 

Merket «Seafood from Norway» er et opphavsmerke og står derfor ikke alene. Det står alltid sammen med kjedens, eksportørens eller produktets logo på innpakninger, emballasjer og etiketter. Det er næringens felles merke og skal derfor ikke være hovedmerket. Øvrige merker er alltid like store eller større.

Sammen med andre logoer sørger dette merket for at forbrukere over hele verden velger sjømat fra Norge.

Lisensiering

For produsenter som bearbeider norske råvarer utenfor Norge må det søkes egen lisens.

Dersom din bedrift har partnere eller egen produksjon utenfor Norges grenser kan Sjømatrådet gi lisens til å påføre opphavsmerket på disse produktene. Det er kun anledning til å inngå lisensavtale for norske sjømatprodukter av laks, ørret, sild, makrell, lodde, klippfisk, saltfisk, tørrfisk, reker og skalldyr i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer og krav oppstilt av Sjømatrådet.

Har du spørsmål om hvordan du kan få lisens, så ta kontakt med oss på mail@seafood.no eller tlf 77 60 33 33. Merk mailen med «Lisensiering».