Retningslinjer for bruk av fellesmerket NORGE - Norsk Sjømat.

Bruk av logo

Cobrand1

NORGE-merket kan brukes som fire- farget logo eller i sort/ hvit. det skal ikke være hovedlogoen på produktet, men et opphavsmerke som har samme størrelse som firma-logo eller mindre.

Fiskekasse

Cobrand2

Fiskekasse med produktnavn på langsiden og firma og NORGE-merket på kortsiden.

Eske

Co3

Eske med produkt- navn på langsiden som er godt synlig. Firma og NORGE-merket på kortsiden.

Produktmerking

co4

Alternativ  1: På gjelleklipsen er produktnavnet godt synlig til venstre. Firma og NORGE-merket er plassert på høyresiden i lik størrelse.

Alternativ 2: Kjedens logo til venstre på gjelle-klipsen. Firma og NORGE-merket er plassert på høyresiden i lik størrelse.

Alternativ 3: Firmalogoen er plassert på venstresiden og NORGE-merket på høyresiden.

co5

Alternativ  1: På den ene siden er NORGE-merket med produktbenevnelsen, samt en tekst om produktet. På den andre siden av merket er firmaets logo.

Alternativ 2: På den ene siden er NORGE-merket med produktbenevnelsen, samt firmalogo. På den andre siden er kjedens logo og informasjon om kjeden eller produktinformasjon.

MAP-packaging

co6

På MAP-pakningen er produktmerket- og navnet hovedfokus. Firma og NORGE-merket kan plasseres i et hjørne av pakningen.

Etikett

co7

På etikett er produktmerket- og navnet i hovedfokus. Firma og NORGE-merket kan plasseres i et hjørne av etiketten.

Frossenfisk, norsk

co8

I esker med frossenfisk er produktmerket- og navnet godt synlig både på forsiden og på den ene langsiden. Firma og NORGE-merke kan plasseres nederst til venstre på forsiden.

Frossenfisk, engelsk

co9

I esker med frossenfisk er produktmerket- og navnet godt synlig både på forsiden og på den ene langsiden. Firma og NORGE-merke kan plasseres nederst til venstre på forsiden.